Get Adobe Flash player

Fasady aluminiowo-szklane

MC WALL


System lekkiej ściany osłonowej. Ściana osłonowa MC-Wall składa się z pionowych słupów
i poziomych rygli połączonych ze sobą za pomocą trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej.
2 łączniki Ø 6 ze stali nierdzewnej przypadające na jeden węzeł zapewniają bardzo wysoką nośność połączenia słup-rygiel, zarówno w płaszczyźnie oddziaływania parcia wiatru, jak i w płaszczyźnie obciążenia wypełnieniem. Nie koliduje to z możliwością zastosowania tradycyjnych wsporników rygli, bądź mocowania ich tylko za pomocą wkrętów od czoła.

Charakterystyka systemu:

- szerokość wizualna słup-rygiel: 55 mmm

- możliwe do zastosowania grubości wypełnień: 1-58 mm

- dostępna szeroka gama słupów i rygli dostosowana do wymagań statycznych

- możliwość zastosowania zlicowania tylnych ścianek słupów i rygli

- występowanie różnych rodzajów listew maskujących, ozdobnych

- możliwość budowania izolatorów w zależności od grubości wypełnień

- izolatory: wersja standard oraz wersja izolatorów o podwyższonych parametrach izolacyjnych

- nadbudowy izolatorów wykorzystywane są również do dystansów na słupach i ryglach skrajnych

- udoskonalenie systemu połączeń ścian osłonowych z konstrukcją budowli – ułatwienie aplikacji fartuchów paroszczelnych i paroprzepuszczalnych po obwodzie fasady zgodnie z nowymi wytycznym montażu konstrukcji aluminiowych

- izolacyjność termiczna Uf w przedziale 0.9-2.5 W/m2K